שריפת עסק

בבית עסק שבוטח לאורך שנים, פרצה שריפה שכילתה עד היסוד מרבית מהציוד והמסמכים וכן פגעה במבנה. בנוסף, השריפה התפשטה ואף גרמה לנזק לעסקים סמוכים. יצויין כי המבנה הושכר מבעליו בשכירות חופשית. תחילה, המבטחת התחמקה מתשלום בטענה של העדר שיתוף פעולה מצד המבוטח והעדר כיסוי ביטוחי. בתום טיפול ארוך, עיקבי, יסודי מקצועי וממושך – וללא צורך בהליך משפטי כלשהו – הסכימה המבטחת לפצות את בעל העסק (לרבות בגין נזקי המבנה של המשכיר) בסכום של כ -1.4 מיליון ₪. וכן הכירה באחריות לנזקים שנגרמו לבעלי העסקים הסמוכים. מיותר לציין את הנזק שהיה עשוי להיגרם לבעל העסק, אילו הייתה המבטחת עומדת בסירובה, הן בגין הנזק האישי לציוד ולמסמכים שלו ולאובדן הכנסותיו מהעסק בתקופת השיקום, והן בחשיפות לתביעות מצד בעל המבנה והעסקים הסמוכים. 

Scroll to Top
דילוג לתוכן