28 באפריל 2023

פריצה וגניבה מעסק 

בבית עסק אירעה פריצה וגניבה, במסגרתה נגנב ציוד רב ואף מסמכים יקרי ערך. המבטחת הפעילה חוקרים ושמאים וניסתה תחילה להתחמק מתשלום בטענה של חוסר במיגונים והעדר כיסוי ביטוחי. בתום טיפול ארוך, עיקבי, יסודי מקצועי וממושך – וולא צורך בהליך משפטי כלשהו – הסכימה המבטחת לפצות את בעל העסק בסכום של – 0.5 מיליון ₪ .

פריצה וגניבה מעסק  Read More »

שריפת עסק

בבית עסק שבוטח לאורך שנים, פרצה שריפה שכילתה עד היסוד מרבית מהציוד והמסמכים וכן פגעה במבנה. בנוסף, השריפה התפשטה ואף גרמה לנזק לעסקים סמוכים. יצויין כי המבנה הושכר מבעליו בשכירות חופשית. תחילה, המבטחת התחמקה מתשלום בטענה של העדר שיתוף פעולה מצד המבוטח והעדר כיסוי ביטוחי. בתום טיפול ארוך, עיקבי, יסודי מקצועי וממושך – וללא צורך

שריפת עסק Read More »

Scroll to Top
דילוג לתוכן